مناظرة جامعة صفاقس 2019

مناظرة جامعة صفاقس 2019.

مناظرات الوظيفة العمومية 2019 في تونس.

إنتدابات و مناظرات 2019 في تونس.

Concours Université de Sfax 2019

L’Université de Sfax recrute des enseignants contractuels, selon les conditions mentionnées dans l’avis suivant :

Chargeur En cours de chargement…
Logo EAD Cela prend trop de temps ?
Recharger Recharger le document
| Ouvert Ouvrir dans un nouvel onglet

Télécharger [323.82 KB]

Pour s’inscrire à ce concours, il vous faut cliquer sur l’adresse web suivante : https://univ-sfax.tn

vous pourriez aussi aimer